Uszczelki do włazów nierdzewnych

Zapewniamy możliwość dostawy uszczelek do wszystkich modeli włazów nierdzewnych znajdujących się w naszej ofercie. W zapytaniu prosimy o umieszczenie następujących danych: typ i wymiar włazu zgodnie z oznaczeniami na stronach produktów, materiał uszczelki, ilość. Formularz zapytania dostępny jest TUTAJ. Uszczelki do włazów nierdzewnych produkuje się z materiałów takich jak:

  • EPDM
  • VMQ SILIKON
  • FPM/FKM
  • NEOPREN
  • NBR
  • PTFE
  • INNE

Zakres dostępnych materiałów uszczelek różni się w zależności od rodzaju oraz typu włazu nierdzewnego.

Opis

Uszczelki do włazów nierdzewnych

Głównym zadaniem uszczelki do włazów nierdzewnych jest zapewnienie szczelności pomiędzy zamkniętą pokrywą włazu a jego ramą/kołnierzem. W efekcie, po zamknięciu włazu, zawartość zbiornika nie wydostaje się na zewnątrz, a czynniki zewnętrzne nie wnikają do zbiornika. Do realizacji tego zadania wykorzystuje się szeroką gamę uszczelek o różnorodnych profilach i cechach użytkowych. Używa się uszczelek o profilach standardowych, jak prostokąt czy o-ring, jak również wielu innych. Często we włazach występują na przykład uszczelki wargowe o niezwykle zróżnicowanych kształtach.

Miejsce montażu uszczelki do włazów nierdzewnych

Uszczelki używane we włazach nierdzewnych montuje się na krawędzi kołnierza lub też pokrywy. Nierzadko uszczelkę mocuje się bezpośrednio w pokrywie, w specjalnie wyprofilowanym do tego celu kanale.

Materiały

Do produkcji uszczelek używa się wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Najczęściej są to materiały takie jak: EPDM, silikon, FPM/FKM, Neopren, NBR i PTFE. Elastomery przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością spełniają dodatkowo restrykcyjne wymagania higieniczne. Co więcej, potwierdza się ten fakt certyfikatem wydanym przez FDA lub właściwe instytucje UE. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem spotykanym w niektórych modelach włazów są uszczelki kompozytowe, nazywane również hybrydowymi. Rdzeń oraz powłokę zewnętrzną takiej uszczelki tworzy się z materiałów o zróżnicowanych właściwościach. Przykładem takiego produktu są uszczelki FEP-SILIKON do włazów Boyer, gdzie silikonowy rdzeń powleka się warstwą FEP. Rozwiązanie to pozwala połączyć w jednej uszczelce odporność chemiczna oraz wytrzymałość na wysokie temperatury, a tym samym powiększa się potencjalny obszar użycia włazów nierdzewnych.

Temperatury

Poniżej prezentowane są przybliżone zakresy temperatur stosowania dla uszczelek wykonanych z niektórych elastomerów.


MATERIAŁ USZCZELKIZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA
EPDM-20°C/+130°C
SILIKON-50°C/+200°C
FEP-SILIKON-50°C/+200°C
SILIKON-HT-50°C/+250°C
SILIKON Pharma-50°C/+200°C
NBR/NITRYL-20°C/+110°C
NEOPREN-20°C/+90°C
PTFE-40°C/+180°C
FPM/FKM-10°C/+200°C
GUMA NATURALNA-40°C/+70°C

Prawidłowy dobór uszczelki do konkretnej aplikacji wymaga dodatkowo ustalenia odporności chemicznej niezbędnej dla danego medium oraz wartości ciśnienia działającego na właz.

Dobór uszczelki

Z uwagi na dużą różnorodność włazów nierdzewnych stosowanych w przemyśle, w tym w przemyśle spożywczym, bardzo często pojawiają się kłopoty z doborem odpowiedniego rozwiązania. Staje się to kłopotliwe szczególnie w sytuacjach, gdy włazy pochodzą od nieznanych producentów. Nie pomaga także to, że producenci włazów dążą do maksymalnego zindywidualizowania ich konstrukcji. Pociąga to za sobą konieczność użycia uszczelek dedykowanych dla konkretnego modelu.

Dostawa

Dostarczamy szeroki asortyment uszczelek przeznaczonych do wszystkich modeli włazów bedących w naszej ofercie. Aby maksymalnie usprawnić proces doboru i wyceny właściwej uszczelki musimy dysponować odpowiednim zestawem informacji. Dlatego też, prosimy o umieszczenie w zapytaniu następujących danych:

  • typ i wymiar włazu zgodnie z oznaczeniami na stronach produktów,
  • materiał uszczelki,
  • ilość przewidziana do zamówienia w jednej partii.

Formularz zapytania dostępny jest TUTAJ.